Col·legi Major Universitari Lestonnac Barcelona
 • Dissabte 24 agost 2019
 • Sant Bartomeu
 • surt a les 07:09 i es pon a les 20:36
 • surt a les 20:01 i es pon a les 07:23

Projecte educatiu 2018-2019

"L'home troba Déu darrera de cada porta que la ciència arriba a obrir"

A. Einstein

 

OBJECTIUS GENERALS DEL CURS 2018-2019

 1. Propiciar un ambient adequat per a l’estudi, el treball i la convivència de tots els qui formem la Comunitat col·legial. 
 2. Potenciar la implicació de les universitàries en la vida del Col·legi Major.
 3. Treballar la sensibilitat ecològica i el compromís per un món més humà, més just i solidari.
 4. Oferir experiències religioses i canals de compromís solidari.
   

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 1. Implicar a les universitàries en la gestió i coordinació de les diferents activitats.
 2. Intensificar la cooperació i el treball en equip.
 3. Impulsar l'aplicació i el desenvolupament de les xarxes socials.
 4. Tenir cura l'obertura del Centre al context més pròxim, obrint les nostres instal·lacions i participant en projectes joves de caire universitari.
 5. Acompanyar les universitàries que es defineixin com a cristianes. 


FORMACIÓ:

Per tal de col·laborar a una formació integral, el Col·legi Major Lestonnac ofereix diverses activitats que pretenen afavorir el creixement personal, la convivència i la integració en la vida col·legial.

Les activitats són  programades per l’Equip Educatiu del Centre i les Comissions.

Mensualment s’informarà sobre la seva realització en els diferents plafons, en el tòtem i en la web. Es promourà la màxima participació i competència en cada activitat programada.

El Col·legi Major ofereix crèdits reconeguts per la Universitat de Barcelona.

Algunes activitats  estaran obertes a antigues col·legiales així com a amics/gues i companys/es de la Universitat.

Des del respecte a la llibertat religiosa de cada persona, el CMU Lestonnac oferirà la possibilitat d’una formació religiosa adient per a l’edat i situació de cada universitària.

 
CANALS DE PARTICIPACIÓ:

CONSELL  COL·LEGIAL:

Òrgan de representació de totes les col•legiales. 
Estarà format per quatre universitàries, a partir del segon curs. Dues d’elles seran elegides per les col·legiales veteranes i dues per l’ Equip Educatiu.
Les universitàries interessades presentaran la seva candidatura en l’Assemblea d’inici del curs.

Funcions:

 • Col·laborar amb la direcció en la dinàmica del CM i en l’organització d’algunes activitats
 • Ser canal de comunicació i informació entre la Direcció i les Universitàries
 • Representar les seves companyes i mediar en les incidències que puguin sorgir.
 • Representar al CM en els  Actes institucionals


COMISSIONS:

Són òrgans de corresponsabilitat en l’ organització i  desenvolupament  de les  activitats.

Seran les següents:

 • Cultura  
 • Activitats esportives i lúdiques.
 • Festes i Celebracions
 • Fe i Acció Social
Las Comissions seran coordinades per una educadora que serà responsable de la seva dinamització i funcionament. Desenvoluparan  la programació trimestral d’ activitats i avaluaran les activitats realitzades.

 

 

Les nostres Residències i Col·legis Majors a Espanya

 

Mariaren Lagundia Egoitza San Sebastián Residencia Universitaria Monferrant Montaigne Granada Roncesvalles Pamplona