Col·legi Major Universitari Lestonnac Barcelona
  • Dimarts 23 juliol 2019
  • Sta. Brigida
  • surt a les 06:37 i es pon a les 21:17
  • surt a les 19:51 i es pon a les 04:22

Que oferim?

"El meu desig és que l'univers sencer sigui el llibre del nostre escolar"

Michel de Montaigne (1533 - 1592)

El Col·legi Major Universitari Lestonnac és un centre de la Companyia de Maria adscrit a la Universitat de Barcelona. Ens regim pels Estatuts aprovats per aquesta universitat i pel  Règim organitzatiu del Col·legi Major  regulat per ells.

Tenim com a missió oferir a la joventut universitària espais i experiències  de convivència i estudi així com un complement de formació que afavoreixi el seu desenvolupament integral i que, a la vegada, enriqueixi el seu currículum universitari.

La nostra proposta educativa es fa des d’una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, amb una actitud de compromís actiu en la transformació de la societat des dels valors de l’Evangeli.

 

El nostre Projecte Educatiu té com a objectius desenvolupar les següents dimensions:

Personal:

Reconèixer en cada universitària una persona amb una història i nom propis, inserida en la societat actual i amb una llibertat responsable; una persona en procés de creixement i de maduració personal.

Social:

Possibilitar un àmbit on la convivència i l’amistat facin realitat el respecte, la tolerància i l’ajuda mútua, el treball en equip i la coresponsabilitat; experiències fonamentals per a la vida i per a l’exercici de la seva futura professió.

Religiosa:  

Facilitar mitjans i camins que l’ajudin a viure i a madurar en la seva  fe, oferint experiències de compromís solidari  des dels valors de l’Evangeli.

Acadèmica:

Posar al servei de les universitàries instal·lacions i recursos per tal d’aconseguir un ambient d’estudi i de treball, necessaris per a obtenir un bon rendiment acadèmic.

Cultural:

Desvetllar inquietud pel saber i promoure una formació integral oberta a la ciència, la tècnica, als corrents de pensament modern i això en el marc del context cultural que brinda la ciutat de Barcelona.

Intercultural:

La convivència entre persones procedents de diferents indrets i països, totes elles amb un bagatge de gran riquesa cultural, potencia una interculturalitat integradora.

Esportiva i lúdica:

A través d’activitats i dinàmiques socioesportives i lúdiques,  afavorir el descans del cos i de la ment i tractar de desenvolupar valors com la cooperació, la participació, l’ esforç i la interacció positiva. 

 

Les nostres Residències i Col·legis Majors a Espanya

 

Mariaren Lagundia Egoitza San Sebastián Residencia Universitaria Monferrant Montaigne Granada Roncesvalles Pamplona