Col·legi Major Universitari Lestonnac Barcelona
  • Dissabte 21 juliol 2018
  • Santa Pràxedis
  • surt a les 06:36 i es pon a les 21:18
  • surt a les 18:16 i es pon a les 02:26

Que oferim?

"La vida és el que passa al teu voltant mentre tu estàs fent plans"

John Lennon

El Col·legi Major Universitari Lestonnac és un centre de la Companyia de Maria adscrit a la Universitat de Barcelona. Ens regim pels Estatuts aprovats per aquesta universitat i pel  Règim organitzatiu del Col·legi Major  regulat per ells.

Tenim com a missió oferir a la joventut universitària espais i experiències  de convivència i estudi així com un complement de formació que afavoreixi el seu desenvolupament integral i que, a la vegada, enriqueixi el seu currículum universitari.

La nostra proposta educativa es fa des d’una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, amb una actitud de compromís actiu en la transformació de la societat des dels valors de l’Evangeli.

 

El nostre Projecte Educatiu té com a objectius desenvolupar les següents dimensions:

Personal:

Reconèixer en cada universitària una persona amb una història i nom propis, inserida en la societat actual i amb una llibertat responsable; una persona en procés de creixement i de maduració personal.

Social:

Possibilitar un àmbit on la convivència i l’amistat facin realitat el respecte, la tolerància i l’ajuda mútua, el treball en equip i la coresponsabilitat; experiències fonamentals per a la vida i per a l’exercici de la seva futura professió.

Religiosa:  

Facilitar mitjans i camins que l’ajudin a viure i a madurar en la seva  fe, oferint experiències de compromís solidari  des dels valors de l’Evangeli.

Acadèmica:

Posar al servei de les universitàries instal·lacions i recursos per tal d’aconseguir un ambient d’estudi i de treball, necessaris per a obtenir un bon rendiment acadèmic.

Cultural:

Desvetllar inquietud pel saber i promoure una formació integral oberta a la ciència, la tècnica, als corrents de pensament modern i això en el marc del context cultural que brinda la ciutat de Barcelona.

Intercultural:

La convivència entre persones procedents de diferents indrets i països, totes elles amb un bagatge de gran riquesa cultural, potencia una interculturalitat integradora.

Esportiva i lúdica:

A través d’activitats i dinàmiques socioesportives i lúdiques,  afavorir el descans del cos i de la ment i tractar de desenvolupar valors com la cooperació, la participació, l’ esforç i la interacció positiva.