• Dissabte 19 abril 2014
  • St. Lleó IX
  • surt a les 07:04 i es pon a les 20:36
  • surt a les 10:39 i es pon a les 01:19

El Projecte Educatiu Lestonnac es viu des de

"Una concepció positiva i enriquidora d’allò que és diferent, basada en la convicció del valor de l’altre, que afavoreix la interrelació, el diàleg obert, sense postures de superioritat, discriminació ètnica, xenofòbia, sexisme..."

Celebració 400 anys de la Companyia de Maria

Una Educació integral

"que té com a llibre l’univers sencer i busca aconseguir que, tot i que es pot posar en pràctica totes les coses. no es vol realitzar sinó aquelles que són bones"

Miquel de Montaigne

El Projecte Educatiu Lestonnac afavoreix

"Una educació que ajudi a descobrir i valorar la seva pròpia cultura, les seves arrels i manifestacions socials, religioses, que contribueixi a construir la seva pròpia identitat i a viure la interculturalitat"

Celebració 400 anys de la Companyia de Maria

El Projecte Educatiu Lestonnac ofereix

"Una educació que motiva els joves a la responsabilitat personal en el seu procés de formació i desenvolupa competències significatives i útils per a la seva vida i per a la seva inserció vocacional i professional en la societat"

Celebració 400 anys de la Companyia de Maria

Els Equips Educatius dels CC.MM. i RR.UU. estem convençuts que

"Els joves necessiten entrar a la terra de la fraternitat, on es pugui palpar la proposta i la presència de Jesús, on experimentin una Església més comunitària i participativa. Comunitats que siguin espais afectius i acollidors"

VII Trobada Equips Educatius CC.MM. i RR.UU. juliol 2011

El Projecte Educatiu Lestonnac es viu

"des dels valors de l’Evangeli i amb els senyals d’identitat de Maria de Nazareth"

Projecte Educatiu CC.MM Companyia de Maria

El Projecte Educatiu Lestonnac

"integra harmònicament la fe, el conjunt de sabers, la justícia i la solidaritat"

Projecte Educatiu CC.MM Companyia de Maria

El Projecte Educatiu Lestonnac potencia

"Educar en la vida i per a la vida"

Projecte Educatiu CC.MM Companyia de Maria

El Projecte Educatiu Lestonnac ofereix una

"Formació integral de la persona: caps ben fet més que ben plens"

Projecte Educatiu CC.MM Companyia de Maria

Els Equips Educatius dels CC.MM. i RR.UU. estem convençuts que

"El futur no és incert, és de Déu. Déu estima els joves i ens parla en ells. Som enviades per a estar, escoltar, acompanyar i estimar-los"

VII Trobada Equips Educatius CC.MM. i RR.UU. juliol 2011

El Projecte Educatiu Lestonnac proposa

"l’Evangeli de Jesús com a camí d’integració personal i font de compromís amb les realitats més necessitades de sentit, de solidaritat i d’esperança"

Celebració 400 anys de la Companyia de Maria

El Projecte Educatiu Lestonnac afavoreix una

"Relació que acompanya, escolta, integra, orienta, anima, ajuda a créixer i a madurar"

Projecte Educatiu CC.MM Companyia de Maria

El Projecte Educatiu Lestonnac

"fa una proposta d’oci alternatiu: cultiu de l’art, contacte i cura de la natura, esport, que afavoreixin la creativitat, l’admiració de la bellesa i la bondat; i la implicació dels joves en àmbits de gratuïtat, de servei i de voluntariat"

Celebració 400 anys de la Companyia de Maria

El Projecte Educatiu Lestonnac propicia

"Una educació preventiva que ajuda a formar criteris, posar nom i canalitzar emocions, prendre decisions a temps…, i una educació guaridora que doni resposta als desajustos, desarrelaments, fragilitats…"

Celebració 400 anys de la Companyia de Maria

El Projecte jove Internacional

"Art, Humanisme i Espiritualitat' és un intent d’articular la riquesa de la nostra espiritualitat, les sensibilitats dels joves d’avui, la dimensió d’universalitat i el compromís amb els més pobres"

Celebració 400 anys de la Companyia de Maria

El Projecte Educatiu Lestonnac potencia

"Una educació que ajudi els joves a la sensibilització davant dels problemes del nostre món per a generar consciència crítica i compromís actiu"

Celebració 400 anys de la Companyia de Maria
    La Companyia de Maria, fundada per Joana de Lestonnac el 1607, a Bordeus, és el primer Institut religiós dedicat a l’educació de la joventut...
    1. Cuidar el microclima del Centre intensificant la xarxa de relacions, el protagonisme de les universitàries i la corresponsabilitat...
    Procés a seguir per les noves pre-inscripcións per a la sol·licitud de plaça